به گزارش پایگاه خبری باشگاه مرحله نهایی مسابقات پرتاب توپ بسکتبال کارکنان گروه با شرکت ۷۸ نفر در قالب ۲۶ تیم سه نفره به میزبانی شرکت کیمیا جاوید برگزار شد.در پایان این رقابت ها و در نتایج تیمی تیم آبنوس متشکل از آقایان اسماعیل امیدی،سید رسول خواجه باشی ومحمد جواد عاملی با ۴۰۵ امتیاز مقام اول
واحد تحقیقات شرکت کیمیا جاوید متشکل از آقایان مصطفی صفری،مازیار دهقانی وعلی عرب جعفری با ۳۱۵ امتیاز رتبه دوم را کسب نمودند.
در بخش امتیازات انفرادی آقایان
مهدی رحمتی از کیمیا جاوید
سید رسول خواجه باشی از آبنوس
محمد جواد اخوان از کیمیا جاوید هر یک با کسب ۱۶۵ امتیاز رتبه اول را بدست آوردند. با انجام مسابقات پرتاب توپ بسکتبال به جز فینال مسابقات والیبال کارکنان که از ساعت ۱۷:۳۰روز پنجشنبه ۱۸'۱۱'۹۷ در سالن قدس کارگران برگزار میگردد فعالیت های ورزش کارکنان گروه طبق تقویم اجرایی در سال ۱۳۹۷ به پایان خواهد رسید.مراسم پایانی وتوزیع جوایز تیمها ونفرات برتر کلیه مسابقات ورزشی کارکنان گروه در دو بخش مدیران وسایر کارکنان در روز سه شنبه ۷'۱۲'۹۷ به میزبانی شرکت کیمیا جاوید با حضور مدیران ارشد وسایر مسئولین گروه برگزار خواهد شد.