به گزارش پایگاه خبری باشگاه به دليل در گيري  محل برگزاري مسابقات پرتاب توپ بسكتبال كاركنان به ميز باني شركت محترم مونا پليمر براي امر توليد،ضمن عرض پوزش، بدينوسيله اعلام مي گردد مسابقات مذكور از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ17 / 11 / 97 در سالن ورزشي شركت محترم كيميا جاويد بر گزار مي گردد. خواهشمند است جهت حضور در مسابقات مذكور با عنايت به شرايط زير حد اكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 16 / 11 / 97 با شماره داخلي 6110 جناب آقاي رامز مدير محترم اداري شركت كيميا جاويد تماس حاصل نماييد.
ا- سهميه هر واحد 3 درصد كل پرسنل مربوطه مي باشد.(در صورت ايجاد رقم اعشاري در سهميه هر واحد آن شركت مجاز خواهد بود با عدد بالاتر سهميه، در مسابقات اعلام حضور نمايد)
2- مسابقات به صورت تيمي سه نفره برگزار مي گردد(هر نفر 45 ثانيه ومجموع زمان هر تيم 135 ثانيه مي باشد).
3- به تيمهاي برتر اول ودوم وسه نفري كه بالاترين امتيازات را(انفرادي) كسب نمايند جوايزي اهدا مي گردد.
4- حضور به موقع شركت كنندگان موجب برقراري نظم وهمكاري با مسئولين برگزاري خواهد بود.