به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته ششم پنجمین دوره مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۸'۱۰'۹۷ در سالن قدس کارگران برگزار و نتایج زیر حاصل شد:
نوین اتصال ۲ دفتر اصفهان۰
مونا پلیمر ۲ کیمیا جاوید ۰
آتی لوله ۲ آتی قطعه ۰
صنایع فلزی ۲ سپهر پلیمر ۰