به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته چهارم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر امروز چهار دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد

نتایج هفته چهارم


صنایع فلزی چالاک 2 کیمیا جاوید 0
آتی لوله 2 نوین اتصال 0
مونا پلیمر 2 آتی قطعه 0
دفتر اصفهان 0 سپهر پلیمر در جریان 2
@fcgitipasand