به گزارش پایگاه خبری باشگاه با دعوت قبلی این مجموعه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 14/8/97 جلسه قرعه کشی مسابقات والیبال کارکنان گروه در سالن رزشی کیمیا جاوید برگزار گردید.در این جلسه که 11 نفر از 8 واحد حضور داشتند ،. ابتدا مدیر ورزش کارکنان در تفسیر برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان از دید گاه مدیران کلان گروه ، مسئولین باشگاه ومدیران واحد های مختلف که همانا ایجاد شور ،نشاط ،همدلی ،رقابت ورفاقت های صمیمانه در راستای توسعه همه جانبه سلامتی کارکنان می باشد، مطالبی بیان داشتند وبا اشاره به رفتارهای غیر متعارف در مسابقات فوتسال که از جانب برخی افراد از تیمهای مختلف سر زده بود،از نمایندگان تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال درخواست نمودند شعار شادی،نشاط همدلی را در جریان برگزاری این دوره از مسابقات والیبال عملا"اجرایی نمایند. پس از قرائت دستور العمل پیشنهادی مسابقات والیبال که قبلا" از طریق سامانه فرزین گروه نیز برای کلیه واحد ها ارسال شده بودو تاکید بر اجرای دستورالعمل مذکور،حاضرین در مباحث خود درخواست تغییر برخی موارد را نمودند که این موارد به شرح زیر مورد توافق حاضرین قرار گرفت وبرای اجرا در مسابقات مصوب گردید.
1 - اضافه شدن تعداد 8 نفره بازیکنان تیمها به ده نفر بازیکن،یک مربی ویک سرپرست ومجموع 12 نفر برای هر تیم.
2- عدم حضور افراد در قالب مربی یا سرپرست بعنوان بازیکن در جریان مسابقات.
3- عدم حضور افراد به صورت مشترک در دو تیم با عناوین مختلف.
4- برگزاری کارگاه توجیهی داوری برای مربیان وسرپرستان تیمهای حاضر در مسابقات .
5-تاکید بر اجرای قانون تمرکز ورزشی واحد ها (مصوب جلسه 2/3/97 نمایندگان کمیته های ورزشی).
6- معیار بررسی قانون تمرکز ورزشی واحد ها بر چارت سازمانی گروه باشد ،نه مرکز هزینه کارکنان.
7- پس از قرعه کشی اضافه نمودن تیم به جدول مسابقات ممنوع باشد.
8- تعداد هشت تیم حاضر در یک گروه وبصورت دوره ایی به رقابت خواهند پرداخت.
تیمهای حاضر در مسابقت والیبال به مناسبت گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به شرح زیر قرعه کشی گردیدند.
1-آتی لوله، 2- سپهر پلیمر 3- آتی قطعه 4- صنایع فلزی چالاک 5- نوین اتصال 6- کیمیا جاوید 7- مونا پلیمر 8- دفتر اصفهان.

برنامه مسابقات هفته اول روز جمعه 2 آذر ماه

آتی لوله با دفتر اصفهان ساعت 16

سپهر پلیمر با مونا پلیمر ساعت 17

آتی قطعه با صنایع فلزی چالاک ساعت 18

نوین اتصال با کیمیا جاوید ساعت 19

یادآور می شود این مسابقات در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار می شود