به گزارش پایگاه خبری باشگاه عصر امروز در سالن قدس کارگران اصفهان چهار دیدار در مرحله حذفی مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند برگزار شد
آبنوس ۵  آذین لوله نوین ۳
سپهر پلیمر ۴ اصفهان چالاک ۲
مونا پلیمر ۶ صنایع فلزی ۲
کیمیا جاوید ۵ طاها آتی لوله ۴
با بدست آمدن این نتایج  چهار تیم آبنوس،سپهر پلیمر،مونا پلیمر و کیمیا جاوید به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و تیمهای بازنده از دور مسابقات خارج شدند.
در ادامه این مسابقات (نیمه نهایی)در روز جمعه ۱۸'۸'۹۷ مسابقات به شرح زیر انجام خواهد شد.
آبنوس   با  کیمیا جاوید ساعت ۱۶
سپهر پلیمر  با مونا پلیمر ساعت ۱۷
در مرحله نهایی برندگان مسابقات فوق به فینال و بازنده ها به مسابقه رده بندی راه خواهند یافت.