به گزارش پایگاه خبری باشگاه و بر اساس تقويم اجرايي ورزش كاركنان گروه در سال 1397 در نظر است مسابقات واليبال كاركنان به مناسبت گرامي داشت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران برگزارگردد. جلسه هماهنگي وقرعه كشي مسابقات مذكوراز ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ 14 / 8 / 97 درمحل شركت كيميا جاويد برگزار مي گردد.خواهشمند است براساس قانون تمركز واحد ها در فعاليت هاي ورزشي نسبت به اعزام نمايندگان تيمهاي داوطلب ونفر منتخب آن واحد محترم جهت عضويت در كميته هاي اجرايي وفني مسابقات (افرادي كه ضمن آشنايي با مقررات واليبال واجرايي فعاليت ها،فرصت حضور در سالن مسابقات در روز هاي جمعه را داشته باشند) دستور لازم را ابلاغ فرماييد. مزيد امتنان خواهد بود ليست نفرات مورد نظر هر واحد حد اكثر تا تاريخ 12 /8 /97 از طريق سامانه فرزين به مديريت ورزش كاركنان باشگاه به نام عنايت اله معشوري ارسال گردد.