به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته آخر مرحله گروهی مسابقات فوتسال کارکنان گروه در سالن قدس کارگران 4 دیدار  برگزار شد و تیم های راه یافته به دور بعد مشخص شدند
مونا پلیمر۷ آتی قطعه ۰
دفتر اصفهان ۱۰ پوریا ۲
ماهان آتی لوله ۲ آذین لوله نوین ۲
اصفهان چالاک۲ طاها آتی لوله ۲
با نتایج حاصله از گروه یک تیمهای آبنوس،مونا پلیمر،طاها آتی لوله و شاهین اصفهان چالاک به ترتیب با کسب رتبه های اول تا چهارم به دور دوم صعود کردند واز گروه دوم تیمهای سپهر پلیمر،کیمیا جاوید،صنایع فلزی و آذین لوله نوین نیز با کسب رتبه های اول تا چهارم به دور دوم مسابقات رسیدند.مرحله دوم با حضور هشت تیم برتر وبه صورت حذفی به شرح زیر در روز جمعه ۱۱'۸'۹۷ برگزار می شود.
تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دو
تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک
تیم دوم گروه یک با تیم سوم گروه دو
تیم دوم گروه دو با تیم سوم گروه یک