به گزارش پایگاه خبری باشگاه بعد از یک هفته استراحت در مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند هفته پایانی دور اول این مسابقات جمعه 27 مهر ماه برگزار خواهد شد

بر اساس برنامه چهار دیدار دراین روز پیش بینی شده است

مونا پلیمر با آتی قطعه ساعت 16

دفتر اصفهان با پوریا ساعت 17

ماهان آتی لوله با آذین لوله نوین ساعت 18

اصفهان چالاک با طاها آتی لوله ساعت 19

یادآور می شود این مسابقات در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار می شود