به اطلاع می رساند در جهت هماهنگی در اجرای مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان وجلوگیری از هر گونه ابهامی یا بروز مشکل برای همکاران ارجمند،موارد زیر به عنوان شرایط ومقررات اجرایی این فعالیت اعلام می گردد.خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل به کلیه کارکنان،نسبت به برگزاری مسابقات درون واحدی این رشته اقدام لازم را مبذول فرمایید.

مقدمه":

اساس توسعه زیر بنای هر واحد اقتصادی، به شدت و ضعف فعالیت های ورزشی کارکنان آن بستگی دارددر این راستا باشگاه فرهنگی ورزشی گروه بر خود واجب  می داند در راستای تقویت بنیه جسمی حرکتی کارکنان محترم و توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش علمی و عملی همکاران ارجمند و همچنین حفظ آمادگی جسمانی آنها، گامهای اساسی برای دستیابی به آینده ای روشن در حوزه سلامتی و  ارتقاء کیفی آن، همچنین فراهم کردن محیطی پرشور و نشاط و تشویق همکاران که باعث شناسایی نیروهای لایق و برتر برای به کارگیری در زمینه های مناسب، ایجاد رقابتی سالم و سازنده ،برای اولین بار اقدام به طراحی واجرای مسابقات آمادگی جسمانی همکاران ارجمند نماید.لذا از علاقه مندان به این فعالیت ها درخواست می شود با مطالعه دقیق دستور العمل مربوطه و با آمادگی کامل ،فعالانه در این رقابت ها شرکت نمایند.این دستورالعمل به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی در اجرای این رقابتها تنظیم شده است تا ضمن شفاف سازی رقابتها در سطح واحد های مختلف گروه جنبه های سلامت و تندرستی همکاران شرکت کننده در رقابتها را تقویت و تامین نماید.

ماده یکهدف اصلی):

این رقابتها فرایندی چند مرحله ایی است که به منظور ارزیابی تواناییهای جسمانی وروانی همکاران در حوزه های آمادگی جسمانی در دو مرحله درون واحدها ومتمرکز برای کارکنان برگزار می گردد.

ماده دو(اهداف جزیی):

1- افزایش سطح آمادگی جسمانی و مهارتی کارکنان.

2-ترویج و تقویت اجرای فعالیت های ورزشی بین کارکنان گروه.

3- افزایش میزان مشارکت همکاران در برنامه های ورزش همگانی.

4-افزایش سطح نشاط و شادابی در کارگاههای مرتبط.

ماده سهشرایط شرکت کنندگان و مدارک مورد نیاز):

الف)مرحله درون واحد ها):

1-  همکاران شاغل در گروه که دارای کد پرسنلی می باشند.

2- ارائه گواهی صحت سلامت برای حضور در اجرای ایستگاههای تعریف شده در فرایند این برنامه با مهر وامضای پزشکان مورد اعتماد گروه.

3- داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر در مراحل مختلف اجرای این مسابقات.

4-شرکت همکارانی که دارای مشکلات قلبی عروقی،کلیه،کبد،مغزی،نخاعی وعارضه  غش وصرع هستند مطلقا" ممنوع بوده ودر صورت شرکت در این برنامه وبروز هر گونه مشکلی مسئولیت متوجه شرکت کننده است.

5- تعداد نفرات شرکت کننده از هر واحد آزاد می باشد.

6-مسابقات به صورت انفرادی برگزار خواهد شد.

7- شرکت کنندگان باید ملبس به لباس وکفش ورزشی مناسب باشند.

8- مسابقات در دو رده سنی زیر 30 سال وبالای 30 سال تا  حد اکثر40 سال برگزار می گردد وملاک سن ،سال تولد است.(روز و ماه تولد محاسبه نمی شود).

ب)مرحله متمرکز):

1-  رعایت موارد 1تا 3 در مرحله درون واحدی.

2- ارائه معرفی نامه از امور اداری محل خدمت(با تایید مدیر واحد ومهر امور اداری).

3- دارای رتبه برتر در قالب سهمیه تعیین شده به واحد مربوطه جهت شرکت در مرحله متمرکز گروه. (نفرات اول تا تعداد سهمیه در هر  واحد).

 

چگونگی انتخاب برترین ها در مرحله اول:در هر واحد با رعایت ضوابط مربوطه محدودیتی جهت شرکت نفرات نخواهد بودوهر نفر بر اساس قوانین مربوطه به رقابت با سایر داوطلبان می پردازد. ملاک برتری افراد زمان کسب شده (رکورد هر فرد) ولحاظ نمودن خطا ها طبق دستور العمل می باشد.

 

ماده پنجوظایف واحد ها):

هر واحد موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- اطلاع رسانی بطور مطلوب وثبت نام از داوطلبین در واحد مربوطه به منظور شرکت گسترده همکاران در رقابت ها.

ب- نظارت بر اجرای صحیح رقابت ها در این مرحله از طریق برنامه ریز های مناسب با مدیریت اعضاءکمیته ورزشی واحد.

ج-  تقدیر و تجلیل از نفرات اول الی سوم واحد با اهداءجوایز و تقدیر نامه با امضای مدیر واحد.

د- تمهیدات لازم به منظور شرکت نفرات برتر طبق سهمیه تعیین شده در مرحله متمرکز گروه.

ه-  ارسال آمار وگزارش تصویری رقابت شرکت کنندگان ونفرات برتر مرحله درون واحدی، شامل: مصاحبه با نفرات برتر ، اطلاع رسانی از طریق سایت ها، حد اکثر یک هفته پس از پایان مسابقات به مدیریت ورزش کارکنان باشگاه.

 

 

 (ماده ششزمانبندی اجرا:

برنامه ریزی جهت اجرا در مراحل مختلف طبق جدول زمانبندی زیر صورت می گیرد:

ردیف موضوع زمان

1- اجرای مرحله درون واحدی 21 مهرماه تا 24 آبان ماه 1397.

2-  اجرای مرحله متمرکز21/9/97.

ماده هفتنحوه ی اجرای آزمون ها و روش محاسبه امتیازات):

رقابت ها به صورت ایستگاهی و در هفت ایستگا عملی، به صورت انفرادی برگزار می گردد ودارای 100 امتیاز می باشد .با توجه به رکورد بدست آمده،رتبه افرادمشخص می شود.

ایستگاه اول:رده پا: پرش یک پا در دایره هایی به قطر 60 سانتی متر وفاصله محیطی 50سانتی متر (مورب وعمودی)،در این بخش ورزشکار می بایستی از ابتدا با پای راست اقدام به گام برداشتن در حلقه اول(سمت راست) نموده سپس پای چپ را در حلقه دوم(سمت چپ)والی آخر وبا قرار گرفتن پای راست در حلقه نهم از این ایستگاه خارج وبه سمت ایستگاه دوم مسیر خود را ادامه دهد.

خطا ها: قرار گرفتن پا روی محیط دایره،جابجایی حلقه ها در صورت سیار بودن حلقه ها(استفاده از حلقه های هولاهوپ)،

جریمه: به ازای هر مورد خطا دو ثانیه به زمان کسب شده شرکت کننده اضافه می شود.

ایستگاه دوم:دویدن

شرکت کننده پس از عبور از ایستگاه اول می بایستی مسیر   10  متری را با دویدن طی نموده تا به ایستگاه سوم برسد.

در این ایستگاه به دلیل توجه فرد به کاهش زمان رکورد خود بجز عبور از مسیر، مقررات خاصی در نظر گرفته نشده است.

ایستگاه سوم:پاپیون(حرکت پاپیونی از مسیر تعیین شده 5 مخروط): در زمینی به ابعاد (6*3 )

در این ایستگاه تعداد 5 مخروط یا مانع های پلیسی بلند می باشد که چهار تای آن(شماره های 1و2و3و5) در چهار زاویه یک مربع به ضلع سه متر قرار گرفته ومانع پنجم (شماره 4)در مرکز مربع قرار داده خواهد شد. در این ایستگاه ورزشکار می بایستی از سمت راست مانع شماره 1،یک دور

نحوه اجرا: ورزشکار  پس از ورود به این ایستگاه از سمت راست مانع شماره یک حرکت خود را آغاز نموده ودر ادامه با عبور از سمت چپ مانع شماره دو به سمت  راست مانع مرکزی(شماره سه) ادامه مسیر داده و پس از دور زدن این مانع از سمت چپ  مانع شماره 4 حرکت می کند وبا عبور از سمت راست مانع شماره 5 به ایستگاه    چهار می رسد.

خطاها : جابجایی موانع و پرش از روی آنها .

جریمه: بابت هر خطا 2 ثانیه به زمان کسب شده اضافه می شود .

توجه : طی مسیر الزامی است و در صورت طی ننمودن  کامل مسیر، زمانی معادل ضعیف ترین رکورد شرکت کنندگان به علاوه 10 ثانیه برای ایشان ثبت خواهد شد.

 

ایستگاه شماره 4 چابکی(دو 9*4 متر):

آزمون 9×4 متر یکی از آزمون های ورزشی معتبر برای سنجش چابکی و سرعت عکس العمل ورزشکار می باشد.این آزمون براحتی قابل اجرا بوده و فضای کمی را نیز نیاز دارد . ورزشکاری در این آزمون موفق است که زمان کمتری را بدست بیارد.

روش اجرای آزمون :
1- دو خط موازی به فاصله 9 متر مشخص نموده و در ابتدا وانتهای خطوط دو مانع   یا وسیله مشابه را  قرار می دهیم.

2-  ورزشکار با ورود به این ایستگاه با لمس مانع شماره یک به سمت مقابل برگشته وپس از لمس مانع شماره  دو  مجددا" به سمت مانع شماره یک  برمی گردد پس از برگشت به سمت مانع شماره دو (دور چهارم) ولمس مانع  از این ایستگاه خارج وبه سمت ایستگاه پنجم می رود.

قوانین :
1- عدم لمس موانع در دو طرف مسیر .

جریمه: به ازای هر مورد دو ثانیه به زمان ورزشکار اضافه خواهد شد.

2- طی نکردن کامل مسیر .

جریمه: در صورت طی ننمودن مسیر 9 متری توسط ورزشکار  برلی ایشان ضعیف ترین رکورد شرکت کنندگان به علاوه 10 ثانیه لحاظ می شود.

ایستگاه شماره 5:پرش جفت زیگزاگ

ورزشکار با ورود به این ایستگاه سعی خواهد نمود با اجرای پرش جفت پا متناوب چپ وراست در دو طرف یک خط به طول    متر وعرض 25 سانتی متر  تعداد16 بارپرش از مسیر طراحی شده را انجام دهد.

خطا ها:پریدن تک پا،تماس پا ها با خطوط.

 جریمه:به ازاء هر خطا 2 ثانیه به زمان نهایی ورزشکار اضافه خواهد شد.

ایستگاه شماره 6:راه رفتن

نحوه اجرا:ورزشکاران می بایستی روی خطی به طول 9 متر با راه رفتن معمولی یا تند روی(دویدن ممنوع است)  سه بار مسیر تعیین شده را از مانع  شماره یک  به سمت  مانع شماره دو وبالعکس را طی نماید. پس از لمس مانع شماره یک در دور سوم از این ایستگاه خارج وبه ایستگاه بعدی وارد می شود.

خطا ها:دویدن در مسیر،عدم لمس موانع در رفت وبرگشت ها ،طی ننمودن مسیر کامل بین دومانع.

جریمه:بابت هر خطا 2 ثانیه به زمان نهایی شرکت کننده اضافه خواهد شد.و در صورت طی ننمودن مسیر 9 متری توسط ورزشکار  برای ایشان ضعیف ترین رکورد شرکت کنندگان به علاوه 10 ثانیه لحاظ می شود.

ایستگاه شماره 7: سه بار تکرار شنای سوئدی همره با دست زدن بین هر حرکت.

  • دستان خود را محکم بر روی زمین قرار دهید ونوک پاها را نیز بر روی زمین محکم کنید تا در وضعیت تعادل قرار بگیرید(در این حالت کمر باید صاف وپاها کشیده وصاف وکف دستان بدون خم شدن دست ها ازناحیه آرنج ها با زمین تماس داشته باشد.
  • به آرامی به سمت پایین حرکت کنید.آرنج ها را خم کنیدبا چانه زمین را لمس کنید.بدن شما در طول حرکت باید حالت خط راست خود را حفظ کند وآرنج ها به سمت عقب کشیده شوند.
  • در حالت برگشت به موقعیت اول قرار بگیرید ومجددا" رفتار های 1و2 و3را سه بار تکرار نمایید.
  • خطاها:عدم اجرای هر یک از موارد 1و2و3
  • جریمه: به ازاء هر خطا 5 ثانیه به زمان کلی ورزشکار اضافه خواهد شد.در صورتی که موفق به اجرای هر یک از سه نوبت تکرار نشود مدت 10 ثانیه برای هر نوبت به رکورد نهایی شرکت کننده اضافه می شود.

ملاک ارزشیابی کلیه مراحل: زمان اجرای فعالیت هر ورزشکار ، پس از عبور از هفت ایستگاه طراحی شده می باشد . ( بر حسب ثانیه و صدم ثانیه )