به گزارش پایگاه خبری باشگاه جلسه مشترک مدیران واحد های تحت پوشش گروه صنایع گیتی پسند و مدیران باشگاه در راستای چگونگی تقویم ورزشی کارکنان در سال ۱۳۹۷ وهم اندیشی در کیفیت بخشی فعالیت های مذکور در شش ماهه دوم سال جاری در سالن کنفرانس شرکت اصفهان چالاک برگزار گردید. این جلسه با گزارش مدیر ورزش کارکنان شروع شد.در ادامه قائم مقام باشگاه با بیان اهداف فعالیت های همگانی کارکنان و خانواده های ایشان و مقایسه آمار کارکنان حاضر در این فعالیت ها و روند پیشرفت کیفی و کمی برنامه های تدوین شده در سال های اخیردر این حوزه که با پشتیبانی اعضا محترم هیئت مدیره گروه ،مشارکت های فکری ومیدانی مدیران محترم واحد های مختلف،حضور پر شور همکاران در فعالیت های طراحی شده و استقبال هیئت مدیره و کارکنان باشگاه در راستای خدمت گزاری به همکاران محترم از تمامی افتخار آفرینان مجموعه گیتی پسند برای تلاش مضاعف وهمقدم شدن در مسیر سلامتی جامعه با خدمت گزاران خود در باشگاه قدر دانی نمودند.ایشان پس از طرح برنامه های جدید در ادامه فعالیت ها ،مشارکت صمیمانه همه عزیزان در موفق شدن برنامه ها را خواستار شدند.مدیران حاضر در جلسه نیز با بیان نظرات خود در حوزه ورزش کارکنان اظهار داشتند ،به سهولت می توان اثرات مثبت فعالیت های مرتبط را در کیفیت بخشی فعالیت های صنعتی گروه،نشاط و سلامتی فردی و گروهی کارکنان مشاهده نمود که این موضوع رسالت باشگاه را در پرداختن به ورزش کارکنان دو چندان می نماید.سایر موضوعات مطرح شده از سوی مدیران حاضر در جلسه،در خواست اجرای فعالیت های همگانی خانواده ها در قالب همایش های متفاوت در شش ماهه دوم سال،مشارکت بیشتر مدیران در فعالیت های بیشتر،درخواست تجهیز و تکمیل وسایل ورزشی برای کیفیت بخشی اوقات فراغت کارکنان،آمادگی دو چندان مدیران در اجرای برنا مه های باشگاه در حوزه کارکنان و خانواده های ایشان،ایجاد فرصت مناسب برای بهره مندی کارکنان از مکان های ورزشی در سطح استان برای کلیه همکاران از جانب باشگاه،اجرای فعالیت های ورزشی بیشتر کارکنان در شهرک صنعتی مورچه خورت.همچنین توجه به موضوعات فرهنگی همراه با فعالیت های ورزشی کارکنان در راستای کنترل برخی بد اخلاقی های موجود در مسابقات از سایر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.آقای عراقی زاده در پایان جلسه به سئوالات مطروحه از جانب حاضرین پاسخ داده ودر خصوص تعامل بیشتر فکری و اجرایی برنامه ها بر اساس پیشنهادات ارائه شده قول مساعد دادند.این جلسه ساعت ۱۳:۲۰ ظهر به پایان رسید.پس از جلسه مذکور قائم مقام باشگاه از سالن ورزشی کارکنان شرکت اصفهان چالاک و سالن در حال تاسیس شرکت کیمیا جاوید دیدن نموده واز تلاش همگان در توسعه ورزش کارکنان تشکر و قدر دانی نمودند.