به گزارش پایگاه خبری باشگاه قرعه كشي مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در سال جاری در روز پنجشبه مورخ28 / 4 / 97 از ساعت 8 صبح تا 9:30 در محل باشگاه  برگزار مي گردد.

مدیریت ورزش کارکنان باشگاه در اطلاعیه ای شرایط حضور و مسابقات را اعلام کرد

1-ليست اسامي هر تيم شامل مشخصات كامل فردي بازيكنان ،مربي وسرپرست با امضاء مدير اداري ومدير واحد همراه و ممهور به مهر واحد گرديده باشد.

2- در ليست مربوطه كليه موارد تمركز فعاليت هاي ورزشي واحدها(مشاركت واحد ها در تشكيل تيم)بدون يار كمكي رعايت شده باشد.

3- كليه افراد معرفي شده مي باتيستي داراي كارت بيمه ورزشي معتبر( از شروع تا پايان مسابقات) باشند.

4- استفاده از يار كمكي خارج از قانون تمركز ورزشي واحد ها به هر عنوان ممنوع مي باشد.

5- در صورت بهره مندي از قانون تمركز ورزشي واحد ها مي بايستي واحد هاي مربوطه قبلا"به مديريت ورزش كاركنان باشگاه اعلام آمادگي خود را اعلام نموده باشند.