ضمن تشكر از استقبال غير منتظره كليه همكاران ارجمند از اولين همايش خانوادگي گروه در باغ طلوع اصفهان ،به اطلاع مي رساند دومين همايش خانوادگي گروه با عنوان پياده روي محور سلامت خانواده در روز جمعه15 / 4 / 1397 در منطقه ناژوان اصفهان با شرايط زير برگزار خواهد شد.

1- زمان:جمعه 15 / 4 / 1397 از ساعت 8 صبح تا ساعت 11 ظهر در باغ بانوان منطقه ناژوان به آدرس خيابان الفت بعد از آكواريم،تقاطع خيابان الفت وباغ فردوس، سمت راست،بعد از ايستگاه پليس(باغ بانوان ناژوان).

2- سهميه حد اكثري نفرات مجاز هرواحد جهت حضور در اين همايش 20درصد كل پرسنل شاغل در واحد مربوطه مي باشد.(نفرات مجاز هر واحد مجموعه افراد معرفي شده مي باشد نه تعداد خانوارهر واحد،مثلا"يك واحد طبق 20 درصد پرسنل ميتواند 40 نفر معرفي كند،مجموع نفرات خانوارهاي معرفي شده نبايد بيش از 40 نفر باشند).

3-اولويت حضور در اين همايش با همكاراني خواهد بود كه موفق به حضور در اولين همايش نشده باشند(در صورت عدم تمايل آنها ثبت نام از سايرين طبق سهميه مربوطه بلامانع مي باشد.

4-زمان ثبت نام از علاقه مندان فقط روزهاي شنبه9 / 4 ويكشنبه 10 / 4 / 97 توسط همكاران امور اداري وبا پشتيباني كميته ورزشي وتحت مديريت محترم هر واحد خواهد بود.

5- همكاران امور اداري هر واحد فهرست نهايي ثبت نام شوندگان را با ثبت مشخصات سجلي ،كد پرسنلي،واحد اشتغال وشماره همراه وتعداد كل خانواده را با ذكر تعداد فرزندان و،جنسيت و گروه سني آنان وساير افراد همراه(فقط افراد تحت تكفل همكار به استناد مدارك ارائه شده به امور اداري گروه) را با جدول مناسب طراحي وحد اكثر تاپايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ11 / 4 / 97 از طريق پست فيزيكي(دستي)به مديريت ورزش كاركنان باشگاه ارسال نمايند. در صورت عدم دريافت ليست مذكورتوسط مديريت ورزش كاركنان تا ظهر روز سه شنبه 12 / 4 / 97 ،آمار واحد مربوطه محاسبه نخواهد شد واز پذيرش همكاران آن واحد در روز همايش معذور خواهيم شد.

6-اين برنامه شامل پذيرش، پياده روي خانوادگي،،پذيرايي اوليه،فعاليت در محيط ماسه ايي،ترامپولين براي كودكان زير 10 سال،مسابقات تفريحي براي خانواده،مسابقه فرهنگي(لطفا"خودكار همراه داشته باشيد)،اهدا جوايز به كودكان،قرعه كشي جوايز خانوادها وپذيرايي پاياني مي باشد.

7- انتظار مي رود همكاراني كه به هر دليل موفق به ثبت نام نشده باشند از حضور در برنامه خود داري نمايند.

8-هر يك از واحدهاي محترم جهت پذيرش وهماهنگي درون اردويي پرسنل خود، دو نفر از همكاران واحد را همراه با ليست ثبت نام شدگان به مديريت ورزش كاركنان باشگاه معرفي نمايند.(اين افراد بعنوان همكار در كنار مجريان همايش همكاري لازم خواهند داشت).

9- مزيد امتنان خواهد بود جهت جلوگيري از برخي مشكلات در همايش اول،مفاد فوق با نظارت مديران محترم واحد ها رعايت گردد.