به گزارش پایگاه خبری باشگاه صبح امروز به همت باشگاه گیتی پسند همایش یک روز شاد با خانواده گروه صنایع گیتی پسند برگزار شد

اولین گزارش تصویری این همایش که مورد استقبال کارکنان و خانوادهای آنان نیز قرار گرفت را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دومین گزارش تصویری این همایش را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

فیلم این همایش را می توانید در اینجا  مشاهده نمایید